Union Care
Małgorzata Dębska
ul. M. Kunic 8
58-100 Świdnica
tel./fax +48 74 852 31 59
kom. 509 987 191
e-mail: biuro@unioncare.eu
www.unioncare.eu
Szanowni Państwo,

UNION CARE jest polską firmą, specjalizującą się w świadczeniu usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, jak też niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi. Obowiązki te wykonuje kadra doświadczonych i sprawdzonych opiekunek, zatrudnionych przez UNION CARE i będących jej etatowymi pracownikami. Jako pracodawca zapewniamy im stałe wynagrodzenie oraz ubezpieczenie.

UNION CARE świadczy usługi w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec. Dlatego też nasi pracownicy znają język niemiecki w stopniu co najmniej podstawowym, co pozwala na porozumiewanie się z podopiecznym.

Ponadto, oferujemy usługi w zakresie:
  • sprzątania obiektów
  • zagospodarowania terenów zielonych
  • prac remontowo - budowlanych

Chcielibyśmy podkreślić, że firma UNION CARE działa na terenie krajów Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec, zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, dotyczącymi świadczenia pracy przez firmy zagraniczne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Opieka 24 godzin.

Pomoc przy:
  • kąpieli
  • ubieraniu
  • toalecie
Sprzątanie
Gotowanie
Pranie
Prasowanie
Zakupy
Spacery

Stały kontakt z lekarzem i rodziną